Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może zgłaszać Sprzedawcy. Reklamacje mogą być zgłaszane w następujący sposób:

a) za pomocą panelu zgłoszeniowego reklamacji lub zwrotu dostępnego w panelu klienta po wskazaniu zamówienia i towaru którego dotyczą

b) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy 

c) w formie elektronicznej i przesłane na adres [email protected]

Złożone reklamacje powinny zawierać dokładny opis reklamowanego produktu oraz zdjęcia poglądowe pozwalające na udokumentowanie reklamacji.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4. Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie mogą Państwo złożyć:

a) W formularzu do zamówienia za pośrednictwem Panelu klienta z lista dokonanych zamówień odnosząc się do właściwego zamówienia i właściwego towaru.

b) pisemnie na adres: PBS SOFT SERWIS SP. Z O.O. SKA ul. Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Zawarty jest na końcu niniejszego regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwracany przez Państwa zakupioną wcześniej rzecz.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Wysyłka zwrotu zakupionych przedmiotów odbywa się na Państwa koszt. Zakupione towary powinny być zwrócone w stanie nie używanym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, w stanie nie wskazującym na ich użytkowanie. Przypominamy iż artykuły kosmetyczne, higieniczne i inne specyfiki leczniczo ziołowe nie podlegają zwrotowi. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania lub zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego znamiona użytkowania zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania